Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Hukuk ve Danışmanlık Büromuz, gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dâhil her aşamada karşılaşılabilen uyuşmazlıklarda müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz mal sahiplerini, kiracıları, gayrimenkul yatırımcılarını, müteahhitleri, mimarları, finansörleri, inşaat firmalarını ve mühendisleri hukuki alanda temsil etmektedir.

Gayrimenkul hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

-Ecrimisil ve Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları
-Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davaları
-İpotek ihtilaflarından doğan davalar
-İstihkak davaları
-İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları
-Kamulaştırma davaları  
-Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar
-Kira bedelinin tespiti davaları
-Önalım (şüfa) davaları
-Tapu iptal ve tescil davaları
-Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi
-Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar
-Tahliye davaları
-Alım - satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi
-Hukuki durum tespit raporlaması
-İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi ve İpotek ve rehin tesisi işlemler
-İlgili kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması
-Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
-Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi


 

 

Bize Danışın

+90 (222) 240 35 35 +90 (554) 166 35 35 Online Randevu Online Ödeme