Adli Tatil Ne Zaman?

Adli Tatil Ne Zaman?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı Adli Tatil her yıl aynı tarihler arasındadır. Her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'da sona erer. 1 Eylül'de yeni adli yıl başlar.

Dava Açılır mı?

Adli tatilde, dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.

Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler

  • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
  • Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
  • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
  • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
  • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
  • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
  • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
  • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
  • Çekişmesiz yargı işleri.
  • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Eskişehir Avukat Görkem Şener Hukuki Danışmanlık Bürosu olarak hizmet verdiğimiz Ceza HukukuBoşanma Hukukuİcra ve İflas Hukuku ve İş Hukuku gibi alanlarda Adli Tatil süresince de yapılabilecek iş ve işlemleri sizin adınıza takip etmeye ve danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyoruz.

Etiketler: Adli Tatil, Adli Tatil Ne Zaman, Adli Tatil Nedir, Eskişehir Avukat

+90 (222) 240 35 35 +90 (554) 166 35 35 Online Randevu Online Ödeme