Boşanma Dava Süreci Hakkında Kısa Bilgi

Boşanma Dava Süreci Hakkında Kısa Bilgi

 

Anlaşmalı Boşanma İçin Süreç Aşağıdaki Gibidir:

- Anlaşmalı Boşanma Kararı Alınır

- Boşanma Protokolü Hazırlanır

- Protokolde Velayet, Nafaka, Tazminat, Ev Eşyası vb Konular Düzenlenir

- Protokol Taraflarca İmzalanır

- Protokol Taraflarca İmzalanınca Dava Dilekçesi Hazırlanır

- Protokol ve Dava Dilekçesi İle Boşanma Davası Açılır

- İvedi Duruşma Günü İstenir

- Taraflar Duruşma Günü Mahkemeye Giderler

- Taraflar Boşanma İradelerini Açıklar ve Protokoldeki İmzalarını İkrar Ederlerse

- Mahkemece Anlaşmalı Boşanmaya Karar Verilir

- Gerekçeli Karar Yazılır

- Gerekçeli Karar Tebliğ Alınır

- Taraflar Temyizden Feragat Eder

- Kararın Kesinleşmesi Yapılır

- Nüfus Müdürlüğüne Karar Gönderilir ve Taraflar Kimliklerini Değiştirebilirler

 

Halk arasında genel olarak Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma olarak bilinen boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’numuzun ilgili maddelerinde kapsamlı olarak düzenlenmiştir. Boşanmanın sebepleri ve sonuçları her somut olayın durumuna göre farklılık arz etmekle birlikte kanunlar çerçevesinde Eskişehir’de ikamet edenler için Eskişehir İlindeki Aile Mahkemelerince çözümlenmektedir. Boşanma süreci oldukça zor geçen ve telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına sebep olan bir süreç olduğu için; “Aile Hukuku ve Boşanma” alanında kendisini geliştirmiş bir avukat vasıtasıyla insanların kendilerini mahkemeler önünde temsil ettirmesi gerekli ve faydalı olacaktır kanısındayız. Eskişehir Boşanma Avukatı olarak, müvekkillerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gereken özeni en iyi şekilde göstermekte onların her türlü sorunlarında faydalı olan hukuki hizmeti sunmaktayız.

 

Eskişehir boşanma avukatlarımızın verdiği bazı hizmetler aşağıdadır.

Anlaşmalı veya Çekişmeli Boşanma Davaları

Mal Paylaşım Davaları

Nafaka Davaları

Velayet ve Vesayet Davaları

Uluslararası boyutta Çocuk Kaçırma Davaları

Babalık davaları ve nesebin reddi Davaları

Vasiyetname Düzenlenmesi

Vasiyetname İptal Davası

Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, mal paylaşımı

Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri

Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi

Evlat edinmeden kaynaklanan davalar

 

Boşanma davalarının hızlı ve daha önemlisi sancısız ve kusursuz bir şekilde sonuçlanması için uzman bir avukat ile davanın takip edilmesi oldukça büyük önem arz etmektedir. Boşanma sırasında ve sonrasında velayet, nafaka, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda hukuki sorunlar yaşanmaması açısından aile hukuku ve boşanma davaları konusunda uzman ve tecrübeli bir boşanma avukatı ile çalışmanın önemi yadsınamaz. Hukukumuzda çoğu konuda olduğu gibi boşanma davalarında da sıkı usul ve şekil şartları bulunmaktadır. Bu nedenle hak kaybına uğramamak ve boşanma sürecini en hızlı şekilde sonuçlandırmak için boşanma avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

 

Usul kurallarının sıklıkla uygulandığı boşanma davalarında, Eskişehir Boşanma Avukatı olmaksızın dava açılması, boşanma sebeplerinin yanlış ileri sürülmesi, tedbir taleplerinin zamanında ve gereği gibi belirtilmemesi, karşı davanın süresi içerisinde açılmaması, dilekçede bulunması gereken bir takım kritik ifadelerin yer almaması, dilekçede bulunması sakıncalı olabilecek hususların dilekçeye yazılması, HMK’da belirlenmiş olan sürelerin kaçırılma ihtimali, mal rejiminin tasfiyesinde izlenmesi gereken yol ve yöntemlerin izlenmemesi, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı gibi temel ve kritik usul kurallarına riayet edilmemesi tarafların çok ciddi hak kaybına uğramasına veya sonradan aleyhlerine açılabilecek bir takım davalara neden olabilmektedir. Bu sebeple boşanma hukuku konusunda uzman olduğundan emin olunan bir avukatla hareket edilmesi boşanma davalarının hızlı ve sorunsuz ilerlemesi bakımından her zaman tavsiye edilmektedir.

Eskişehir Avukatı Av. Görkem Şener 

 

+90 (222) 240 35 35 +90 (554) 166 35 35 Online Randevu Online Ödeme