Düğün, Nişan, Kına Gecesi, Davet Organizasyon Sözleşmesi İptal İhtarnamesi

Düğün, Nişan, Kına Gecesi, Davet Organizasyon Sözleşmesi İptal İhtarnamesi

ESKİŞEHİR ....... NOTERLİĞİ'NE

İHTARNAME

 

İHTAR EDEN                       :(Sözleşmeyi yapan taraf)

                                              (Adres, tel)

MUHATAP                           : (Organizasyonun olacağı yer, sözleşmenin karşı tarafı)

                                               (Adres)

KONU                                    : .... tarihli davet organizasyon sözleşmesinin feshi ve ödenen ücreti iadesi hakkındadır.

AÇIKLAMALAR                  :

  1. Şahsım  ile tarafınız arasında ..... tarihli düğün/nişan/kına gecesi/davet organizasyonu hususunda .........-TL bedel üzerinden sözleşme yapılmıştır. Söz konusu sözleşmeye istinaden tarafınıza ............-TL ödeme yapılmıştır. 
  2. Ülke genelinde mevcut olan Covid-19 pandemisi sebebiyle Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 03.09.2020 tarih 84 nolu kararı gereğince belirli tedbirler alınmıştır. İlgili kararın 1. maddesinde nişan organizasyonlarının yapılmaması, yapılması halinde ilgililer hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
  3. Ülke genelinde ve özellikle ilimiz Eskişehir’de hakim olan Covid-19 pandemisi ve Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 03.09.2020 tarih 84 nolu kararı göz önüne alındığında tarafınızla akdedilen ................ tarihli nişan davet organizasyonu sözleşmesinin ifası mümkün olmaktan çıkmıştır.
  4. Yukarıda izah edildiği üzere, söz konusu sözleşmenin ifasının mümkün olmaması sebebiyle Türk Borçlar Kanunu’nun 136. ve devamı maddelerinde düzenlenen ifa imkansızlığı ile Tüketici Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince tarafımca ödenen .........-TL’nin aşağıda belirtilen banka hesabıma 7 gün içerisinde iadesini, aksi halde işbu hususa ilişkin yargı yoluna başvuracağımı, yargı yoluna ilişkin harç, masraf ve avukatlık ücretinin tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim.

 

İHTAR EDEN

İSİM SOY İSİM

 

 

HESAP BİLGİLERİ             :

BANKA ADI

IBAN

İSİM SOYİSİM

 

#eskişehir #düğün #nişan #kına #organizasyon #iptali #ihtarname #tüketici #ücret #iadesi #eskişehiravukat #avukat

+90 (222) 240 35 35 +90 (554) 166 35 35 Online Randevu Online Ödeme