Eskişehir Avukat

Eskişehir Avukat

Herhangi bir kanuni işlem gerektirecek olgular söz konusu olduğunda avukatlar devreye girerek; çözüme kavuşturma noktasında yardımcı olacaklardır. Yalnız avukatlara ulaşmak adına da herhangi bir zorluk yaşamamak adına da avukatlık büroları ortaya çıkmış olacaktır. Avukatlık bürosu içerisinde yer alan avukatlar, stajyerler ve danışmanlar gerekli hizmeti sağlayarak; var olan davalar hakkında da gerekli bilgilendirme işlemini hayata geçireceklerdir. Böylelikle de farklı farklı kişilerin meydana getirmiş olduğu avukat büroları; sürekli olarak talep edilen hizmetlerin gerçekleştiği ve ikili diyalogların sık sık hayata geçirilerek çözüm yolunun arandığı bir mesken olarak kabul görmektedir. Bu tür bürolarda kanuna dayalı konuşmalar gerçekleşecek olup; herhangi bir yasal olgu ile ilgili bilgilendirme işlemleri de gerçekleşecektir.

Avukatlık Büroları

Avukat mesleğinde yer alan kişiler; mezun oldukları hukuk fakültelerinden sonraki evrede belli bir dönem stajyer olarak çalışacaklardır. Staj dönemlerinde avukatlık mesleğinin işleyişini ve inceliklerini gözlemleyerek pratik yapma şansını ellerinde bulunduracaklardır. Staj evresini de atlattıkları zaman kendi bürolarını açma işlemini hayata geçirecek hakkı kullanabileceklerdir. Avukat bürosu kapsamında insanların var olan sorunlarını giderme ve davalarında yer alarak savunma işlemlerinde de görev almalarını sağlayacak olan avukatlar; insanların yasal hakları doğrultusunda hizmet sağlamaya da avukatlık büro seçenekleri dahilinde devam ederek; kendini bu ofis ortamlarında göstermekte ve çalışmalarını ve kayıtlarını bu çalışma ortamı içerisinde de tutmaya devam etmektedir.

Talep Formu Doldurarak Avukatlara Soru Sorun! Veya bizi arayın +90 (222) 240 35 35

Herhangi bir mahkeme sürecine dahil olan kişiler; kendilerini savunmaları dahilinde ortaya çıkacak olan meslek grubu ile alakalı bir durum ile karşı karşıya kalacaklardır. Avukat talebi ile bu meslek grubuna dahil kişiler arasından uzman olduğunu düşündükleri kişilere dayalı bir tercih yapacaklardır. Böylelikle de var olan mahkemelerden en iyi sonuçlarla çıkacak olan kişiler; farklı farklı mahkemeler tarafından ilgilenilen olguları ortadan kaldırmak adına da böyle bir yolu hayata geçireceklerdir. Böylelikle de birkaç celse içerisinde var olan sorunlar tamamıyla ortadan kaldırılacak olup; avukatlık mesleği dahilinde ortadan kaldırılacak olan bu sorunlar tamamen yasal süreçler içerisinde gerçekleşeceği için; herhangi birşehir barosunda yer alan avukatlarda da bu sürece sürekli dahil olarak temsil etme işlemini ortaya koyacaktır.

 

Eskişehir Avukat

Kapsamlı bir biçimde çalışma yaparak; içerisinde yer aldığı mahkeme süreçlerinde olayla ilgili tüm yasaları inceleyecek şekilde faaliyetlerini gösterecektir. Aynı zamanda var olan kanun değişikliklerini de inceleyerek; herhangi bir olgu karşısındaki değişimlerin olmasından dolayı savunmalarını bu şekilde gerçekleştirir. Aynı zamanda icra takipleri ile beraber de gündeme gelen bir meslek grubu statüsündeki avukatlar; bu sayede de sürekli olarak adliye sarayları içerisinde kalarak; mesai saatleri içerisinde var olan davalarda boy göstermekle mükellef olacaktır. Bu tür bir çalışma ile gerek savunma gerekse de boşanma davalarında yer alarak; müvekkilinin haklarını etkili bir biçimde savunmaya gayret gösterecektir.

 

Eskişehir avukatlarına ulaşmak için Talep Formu Doldurarak Avukatlara Soru Sorun! Veya bizi arayın

+90 (222) 240 35 35

Eskişehir Avukat Görkem Şener

Ceza hukuku en detaylı biçimde düzenlenmiş olan ve insanların herhangi bir kabahat karşısında yargılanması dahilinde de ortaya çıkan yasalar bütünü olarak kendini göstermektedir. Yargılama ve infaz sürecini içerecek bir biçimde düzenlenen bu kanun tasarıları kapsamında ceza avukatı da yer alacak ve gerek tanık gerekse de mağduru savunmakla görevlendirilecektir. Ceza avukatları içerisinde yer alan kişiler bu tür süreçlerde varlık göstererek; var olan davalarda büyük bir rol üstlenmektedir. Böylelikle de hem müvekkilini savunmak hem de en az cezayı almasını sağlayarak; başarılı bir sonuç elde etme amacı güder. Bu sayede de hem infazı belirlenecek olan sanığa dayalı bir yardımı olacak hem de davayı en iyi şekilde sonuçlandırması durumunda da kariyerinde iyi bir gelişmeyi elde edecektir.

Eskişehir Ceza Hukuku 

Ceza hukuğu belli bir suça karşılık olarak verilen cezaların detaylı olarak belirtildiği hukuk dalı olarak kabul edilmektedir. İnsanların işlediği suçlara karşı infazını içeren bu alan titizlikle hazırlandığı için tüm seçenekleri de içerisinde barındırmakta olup; herhangi bir istisnai durum da içermemektedir. Hırsızlık, darp ve cinayet gibi suçları içeren bu hukuk dalını temsilen hakim, savcı ve avukatlar da gündeme gelerek; bu maddelerden yargılanacak olan kişilerin gerekli infazını ya da savunması kapsamında devreye girmektedir. Böylelikle de yargılama işlemi daha başarılı olacak olup; ceza hukuk avukatı mesleğine dahil olanların ilgileneceği bir alan olarak kendini gösterecektir.

Avukatlara dayalı işlemler genel olarak kanuni sürece takılmış ve mahkemelerle uğraşan kitle için geçerli olmakla beraber; bu tür durumlarla karşı karşıya kalanların başvurduğu bir yöntem olarak adından söz ettirmektedir. Avukat arayanlar içerisinde var oldukları mahkeme sürecinin türüne göre hareket ederek; var olan davalarla en iyi şekilde ilgilenebilecek türde kendini gösteren avukatlar arasından tercih yaparak; önemli bir hamle yapmak zorundadır. Başarılı ve konuya tamamen hakim olan bir avukat tercihi sonrasında da başarılı bir savunma örneği ortaya koyarak; müvekkilin en az zararla kurtulabilmesi adına da başarılı bir savunmayı ortaya koyacaktır. Böylelikle de başarılı sonuçlar alarak daha fazla kişi tarafından da tercih edilerek; kariyerini bir adım öne taşıyacaktır.

 

Şimdi avukat ile görüşmek için bizi arayın +90 (222) 240 35 35

Resmi ve yasal bir biçimde hareket ederek; dava süreçlerini yakından takip etme ve müvekkillerini etkili bir biçimde savunma konusunda ortaya çıkan bir meslek dalı olan avukatlık; belli süreçler dahilinde ulaşılabilen bir meslek olarak kabul edilmektedir. Bu süreci tamamlayan kişiler de çalışacağı şehrin barosuna kayıt olarak; büro açma fırsatına da erişecektir. Böylelikle uzmanlık alanı olan hukuk dalı dahilinde de mahkemelerde yer alan avukatlar; davalardan başarılı sonuçlar almaya dayalı çalışma içerisinde yer alacaklardır. Avukat büroları dahilinde erişebileceğimiz bu tür kişilerin sağlamış olduğu imkanlardan yararlanarak; dava süreçlerini daha az zaman dilimine indirgeme kapsamında da yeterli bir kişi olarak kabul edilecektir.

 

Eskişehir Avukatlık Büroları

Boşanma konusunda kararlı olan taraflar herhangi bir olumsuzluğun ciddi bir boyutta yer alması üzerine öyle bir kararı alarak; mahkeme evresine taşımışlardır. Yalnız mahkeme içerisinde kendini temsil etmesi üzerine bir avukat ile de anlaşması gerekecektir. Avukat bürosu kapsamında iletişim kurarak en uygun avukat ile boşanma mahkemesine dahil olacak olan kişiler; tek bir celse içerisinde istediklerini elde edebileceklerdir. Eskişehir içerisinde de sıklıkla görülebilecek olan bu yerleşkeler içerisinde var olan sorunları gidermeye dayalı faaliyetler içerisinde olabileceksiniz. Eskişehir avukatlık bürosu dahilinde de tüm boşanma işlemleri kolay bir biçimde sonuçlandırılacak olup; evlilik yaşantısını sürdüremeyen kişilerin bu tür bir yönelim içerisinde yer alması da gözlemlenebilecektir.

 

Şimdi avukat ile görüşmek için bizi arayın +90 (222) 240 35 35

Çoğu meslekte olduğu gibi avukatlıkta da işinin iyisi, kötüsü, uzmanı vs. olabilmektedir. Bu oldukça olağan bir durumdur. Eskişehir’de ki en iyi avukatın nasıl seçileceğinden önce iyi bir avukatın nasıl seçileceği hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Yaygın bir düşünce olan ‘’avukat kendi reklamını müvekkili aracılığıyla yapar.’’ Tek başına yanlış bir düşüncedir. Bunun avukat seçiminde bir etmen olabileceğini söyleyebiliriz fakat tek başına yeterli değildir. Bunun dışında avukat kendi bulunurluğunu artırabilmektedir. Örneğin;

 

Eskişehir’deki Avukatlar Nasıl Seçilir?

Tanıdık vasıtasıyla bulunan avukatlar: Bu oldukça yaygın bir seçim şeklidir. Daha önce dava tecrübesi bir tanıdığınızla çalışmış ya da dava tecrübesi olmadan avukatı tanımış olabilir. Bir davayı kazanmak ve kaybetmek gibi iki kelimeyle sınırlandıramayacağımızdan avukatın iyi ya da kötü oluşu bu iki kelimeyle belirlenemez. Önemli kişinin kendi davasında nasıl bir yol izlediği ve başarı sağlayıp sağlayamadığıdır.

Tabelalar vasıtasıyla bulunan avukatlar: Bu noktada şans devreye girmektedir. Avukatla anlaşmadan önce davanız konusunda tecrübeli ve yetkin oluşundan emin olmanız gerekir.

Adliyeye yakınlığı sayesinde bulunan avukatlar: Bu yakınlığın da kişinin iyi bir avukat olup olmadığına dair bilgi içermediğini söylemek gerekir. Fakat yakınlığın bir artısı adliyede olan işleri büroları uzak olan avukatlara nazaran daha hızlı halledebilecek olmalarıdır.

Reklam vasıtasıyla bulunan avukatlar: Ülkemizde avukatların reklam aracını kullanması kötüye kullanım olabileceğinden yasaktır. Fakat bu yöntem içlerindeki en etkili yöntemlerden biridir.

İnternet vasıtasıyla bulunan avukatlar: Bu yöntem ile avukat bulmak ülkemiz için en sağlıklı yöntem olmaktadır. Avukatların siteleri vasıtasıyla haklarında birçok bilgi edinebilir ve onlarla internet üzerinden iletişime geçerek rahatlıkla kendi davanız hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz.

Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında ‘’Eskişehir’deki en iyi avukat nasıl seçilir? ‘’ dediğimizde de internetten faydalanarak, adliye yakınındaki büroları incelemek gibi seçenekler ortaya çıkmaktadır. Eskişehir’deki avukatlar özellikle Eskişehir Adliyesi çevresinde çokça konumlanmışlardır. En iyi avukatı seçmek için bu konumu incelemek mantıksız olmayacaktır. Fakat önemli olan konu atlanmamalıdır: Avukat sadece adliyeye yakın bir konumda diye her konuda yetkin ya da bilgili olmayabilir. Bir avukatla anlaşmadan önce onun size maksimum derecede yardım edeceğinden ve bilgi, tecrübe yeterliliği olduğundan emin olmalısınız.

 

En İyi Avukat Seçimi

En iyi avukat seçimini yaparken internet araştırması da yapılması gerekir. İnternet üzerinden arama yaparken ‘’Eskişehir’deki en iyi avukatlar’’ anahtar kelimesini dahi kullansanız öncelikle avukatla iletişime geçip dava hakkında ne kadar bilgisi olduğunu sorgulamalı ve ona göre seçim yapmalısınız. Bir avukat her konuda yetkin olmayabilir, tecrübeli olmayabilir. Bu durumlar da anormal değildir. Bazı avukatların belli davalara da baktığı görülmüştür. Avukat seçiminin önemi davanın kazanılıp kazanılmayacağını belirlediği gibi ayrıca dava süresini kısaltabilir, dava kaybedilse dahi kişi fazla kayıptan kurtarabilir. Bu kaybın olabileceğini öngörüp müvekkilini uyarabilir.

Ceza Avukatı Nedir?

Ceza hukuku alanındaki davalara bakan avukatlara ceza avukatı denir. Aslında ülkemizde avukatlık mesleğinde resmi olarak bir branşlaşma söz konusu değildir. Ancak avukatların yoğunlukla baktığı dava türüne göre böyle bir ayrım halk arasında yapılır. Ceza davalarına giren avukatlar ceza avukatı şeklinde isimlendirilir. Ceza avukatı, kişilerin özgürlüğü ve mağdur hakları noktasında toplumdaki en hassas meselelerle uğraşır. Ağır ceza avukatlığı bu yönüyle önemlidir. Müdafi olarak adlandırılan ceza avukatı, ceza yargılamasında şüphelinin haklarını koruyup onu yargılama esnasında temsil eden kişidir.

Ağır ceza avukatı hangi davalara bakar?

Ceza hukuku, kişilerin işlemiş oldukları hatalı eylemler ya da uğradıkları haksızlıklar neticesinde karşı karşıya kalacakları durumu belirler. Her iki durumda da hukuk sisteminden faydalanıp daha iyi savunma hazırlayabilmek için bir ceza avukatına ihtiyaç duyulur. Ceza avukatı, bir haksızlıkla karşılaşıldığında ya da suç işlendiğinde eylemden etkilenen kişilerin haklarını savunmakla görevlidir. Dolayısıyla ceza avukatı bu tip davalara bakar. Böyle bir ceza davasında bu konuda yetkin avukatların duruşmalarda yer aldığı görülür. 

Ceza Davası Nedir?

Ceza davası, savcılık makamının hazırladığı bir iddianame ile suç işlenildiği hususunda yeterli şüphe bulunan kişiler hakkında yargılama yapılabilmesi adına açılan kamu davasıdır. Bütün ceza davaları, kamu davası olarak görülür. Çünkü buna dair savcılık şartları oluştuysa savcılık makamı dava açmak zorundadır. Ceza davalarına ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemeleri bakar. Bu genel mahkemeler dışında suçun mahiyetine göre çocuk mahkemesi, çocuk ağır ceza mahkemesi, fikri ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi özel mahkemeler de ceza davalarına bakar. Ceza davalarında soruşturma aşamasındaki işlemlere dair kararlar Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilir. 

 

Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ceza davası, suç işlendiğine dair yeterli şüphe varsa açılan davalardır. Suç işlediği hususunda yeterli şüphe olan kişilerin aleyhinde kovuşturma yapılması için ceza davası açılır. Ceza davası, cumhuriyet savcılığı tarafından açılabilir. Bir müşteki mevcutsa ve suçla ilgili savcılık makamına şikâyet hakkını kullandıysa ya da kendiliğinden araştırma yapılabilecek bir suç işlendiyse ilgili cumhuriyet savcısı soruşturma yaparak kamu davası açmaya yer olup olmadığını araştırır. Savcı, suç işlendiğine dair yeterli bilgi ve belge edindiğinde ağır ceza mahkemesi ya da asliye ceza mahkemesi nezdinde dava açabilir. İddianame hazırlayarak ilgili ceza mahkemesine sunar. Ceza mahkemesinde iddianamenin kabulü neticesinde yargılama süreci başlar. Ceza avukatı Eskişehir ve civarı ceza mahkemelerinde görev alan yetkin bir hukukçu olarak sizlere ceza davası süreçlerinde yardımcı olabilir.

Ceza Avukatları Duruşmada Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Avukat, sanığın hukuki olarak yanında bulunan temsilcidir. Savunmanın hukuki yönüyle sanığın yanında yer alır. Savunduğu kişinin yerine beyanda bulunması, onun yerine geçip olayı anlatması söz konusu değildir. Yargılanan kişi, yargılandığı olaya dair bilgi ve görgüsünü mahkeme heyetine kendisi aktarmak zorundadır. Ceza avukatları ancak sanığı temsil noktasında bilgi, belge ve delil sunabilir. Olayı aydınlatmak adına müşteki ve tanıklara soru sorabilir.

Ceza Davalarında Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu mudur?

Zorunlu avukatlığın ülkemizde kapsamı yasayla belirlenmiştir. Yaşı küçük olanlar, kendini savunamayacak ölçüde fiziki kusura olan şüpheli, sanık ve müştekiler ile alt sınırı 5 yıldan fazla olan bir suçtan yargılanan şüpheli ve sanıklar avukat tutmak zorundadır. Avukat tutacak maddi güce sahip olmayan kişiler için barolar tarafından avukat atanır. Bir ceza yargılamasında avukat tutmak, hakkın etkin biçimde savunulması için gereklidir. 

Ceza Avukatlarının Ücretleri Ne Kadardır? Nasıl Belirlenir?

Ceza avukatı ücretleri, ceza davasının mahiyetine göre değişir. Ceza davasının ne kadar süre devam edeceği de avukatlık ücretinin belirlenmesinde önemli bir unsurdur. Ayrıca her ceza davasının işlem yoğunluğu, dosyadaki sanık ve müşteki sayısı, bilirkişi incelemesi, gerekli yazışmalar, avukat tecrübesi gibi maddeler de ceza avukatı ücretinin belirlenmesinde rol oynar. 

Ağır Ceza Avukatı Aynı Davada En Fazla Kaç Kişiyi Savunabilir?

Ağır ceza avukatı aynı davada birden fazla kişiyi savunabilir. Yani bir ceza davasında avukatın savunacağı kişi sayısıyla ilgili bir sınır bulunmaz. Burada en önemli nokta, avukatın savunacağı kişiler arasında bir menfaat çatışmasının bulunmamasıdır. Bir kişi ile ilgili yapılacak savunma, diğer kişinin savunma hakkına zarar vermemelidir.

Bir Davada Ceza Avukatının Görevi Ne Zamana Kadar Sürer?

Ceza avukatının görevi, takip ettiği davanın karara çıkması ve kararın da temyiz aşamaları sonunda kesinleşmesiyle son bulur. Şu an ülkemizde ceza yargılamaları; ağır ceza, bölge adliye ve Yargıtay süreçlerinde geçer. Yargıtay süreci ile kesinleşen davada avukatın da görevi sona erer. 

 

+90 (222) 240 35 35 +90 (554) 166 35 35 Online Randevu Online Ödeme