Eskişehir Sokak/Köy Düğünü, Sünnet ve Nişan Gibi Etkinlikler Hakkında Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

Eskişehir Sokak/Köy Düğünü, Sünnet ve Nişan Gibi Etkinlikler Hakkında Alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı

03.09.2020

KARAR :84 

KARAR TARİHİ  :03.09.2020 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

ALINAN KARARLAR 

Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. 

Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 24.06.2020 tarihli ve 61 no’lu kararı ile; salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dâhil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07.07.2020 tarihli ve 72 no’lu kararında köyler ve/veya sokaklarda yapılan söz konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat sınırlaması belirlenmişti. 

Gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 04.09.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu çerçevede uygulanacak şekilde; 

1. Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine, 

2. Ancak nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına, 

3. Nikâh merasimi şeklinde düğün veya nikâh yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, 

4. Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikâhlarda oyun oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü yiyecek­içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, 

5. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 

15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh törenlerine katılmasının yasaklanmasına, 

6. Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh törenlerine Kaymakamlıklarca en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, 7. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikâh merasimi şeklindeki düğün ve nikâhlarda, bu karar ile düzenlenen hususlar dışında ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine, Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

#eskişehir #düğün #nişan #kına #organizasyon #iptali #tüketici #ücret #iadesi #eskişehiravukat #avukat

+90 (222) 240 35 35 +90 (554) 166 35 35 Online Randevu Online Ödeme