Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

Nafaka Çeşitleri Nelerdir?

BOŞANMADA TAZMİNAT VE NAFAKA

Madde 174- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Hukukumuzda dört çeşit nafaka vardır. Yoksulluk, Tedbir, İştirak ve Yardım Nafakası.

YOKSULLUK NAFAKASI

Madde 175- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

TEDBİR NAFAKASI

Madde 169-  Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır hükmü gereğince tedbir nafakasına hükmedilebilir.

İŞTİRAK NAFAKASI

Kısaca çocuk nafakasıdır. Velayeti kendisine verilmeyen ergin olmayan çocuğun eğitim, sağlık, barınma vs. giderleri için velayet kendisine verilmeyen eşin mali gücü nispetinde katılımını sağlamaktır. 

Çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi veya vefatı durumunda iştirak nafakası sona erer. Ancak çocuk ergin de olsa eğitim hayatı devam ediyorsa eğitim hayatı sonra erene kadar iştirak nafakası devam eder.

YARDIM NAFAKASI

Bu nafaka türünün evlilik veya boşanma ile alakası yoktur. Bir kişinin yardım almadıkları takdirde yoksulluğa düşebilecek altsoyu ve üstsoyu ile kardeşlerine ödediği nafaka türüdür.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur? 

Nafaka ödemesi alamayan eş bu durumu İcra Ceza Mahkemesi'ne bildirir. İlgili eşten 7 gün içinde nafaka ödemesi talep edilir. Ödemez ise haciz işlemi başlatılır. Emekli ise emekli maaşından nafaka ödemesi alınır. Eğer icralık herhangi bir değerli eşya bulunamazsa 3 aylık hapis cezası uygulanır.

Etiketler: Nafaka, Boşanma, Eskişehir Avukat

 

+90 (222) 240 35 35 +90 (554) 166 35 35 Online Randevu Online Ödeme