Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Nişanlılardan birinin haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozması veya taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple nişanın bozulması durumunda, kusuru olan taraf, diğer tarafın evlenmek amacıyla yapmış olduğu harcamaları ve nişan giderlerini ödemekle yükümlüdür. Kanunlarımıza göre, “alışılmışın dışındaki” hediyeler, evlenme olmaması hâlinde diğer tarafa iade edilmelidir.  Altın, ziynet eşyası gibi hediyelerin iadesi gereklidir. İadesi gereken hediyelerin aynen iadesi mümkün olmadığı takdirde bedelinin ödenmesi talep edilebilir.

Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, diğer taraftan manevi tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Av. Görkem Şener

Eskişehir Avukatı

Mahkeme bu geriye dönük isteği bir istisna dışında reddedecektir. Eğer başka bir nedenle karşı tarafın telefonu takipteyse o kayıtlar ilgili birimde bulunabilir. Ancak bu karar savcılık onayıyla ve istisnai davalarda zor çıkartılan bir karardır. 

Ancak, tarafa ait GSM hattının belirli tarih aralıklarında yaptığı konuşmaların tarihlerine, sürelerine ve taraflarına ilişkin HTS kayıtları istenebilecektir.  Elinizdeki dökümlerde, karşı cinsten biriyle sürekli konuşma, özellikle geceleri konuşma kayıtları mevcutsa bu aldatma şüphesi için yeterlidir.

Av. Görkem Şener

Eskişehir Avukatı

Eğer dava anlaşmalı boşanma ise tarafların bizzat bulunması gerekir. Hakim her iki tarafı da görüp bizzat onların beyanlarını alması gereklidir. Bu yüzden tarafların mahkemeye avukatlarıyla birlikte katılmaları gereklidir. Ancak dava çekişmeli bir dava ise taraflar mahkemeye katılmayabilirler, avukatları onları temsil edebilir. Eğer avukatınız yoksa davanın devamı açısından davacı tarafın duruşmaya katılması gereklidir.

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirisiniz. 

Av. Görkem Şener

Eskişehir Avukatı

Eğer  eşiniz  küçük  düşürücü bir  suç işlemiş  ise ve bu durumda  onunla birlikte  yaşamak istemiyorsanız  eşinize  karşı   dava  açma  hakkınız mevcuttur.  Burada  küçük  düşürücü  suçtan  kasıt  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  irtikap, hileli iflas, uyuşturucu madde kullanmak  veya ticaretini yapmak  küçük  düşürücü  suç işlemektir.  Bir  suçun  yüz kızartıcı suç  olup olmadığı  her  olaya  göre  değişir.

Daha Fazla Bilgi İçin Bizimle İletişime Geçiniz.

Av. Görkem Şener

Eskişehir Avukatı

                                    

İş yoğunluğu, delillerin ispat veya tespit sürecinin uzunluğu, itirazlar ve temyiz süreci gibi nedenlere bağlı olarak değişir. 

Genel olarak anlaşmalı boşanma davaları ilk mahkemede neticelenir. Çekişmeli boşanma davaları ise dinlenecek şahit sayısına ve dosyanın iyi takip edilip edilmediğine göre daha uzun sürede biter. Bu süreç tahminen 12-18 ay arasıdır.

Av. Görkem Şener

Eskişehir Avukatı

Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işlemesi  aynı zamanda bu sebeple diğer eşin onunla birlikte yaşamak istememesi durumunda açılabilir.

Av. Görkem Şener

Eskişehir Avukatı

Evet, dava açabilmek için terk tarihinden itibaren en az 6 ay geçmiş olmalıdır. 4 ay içinde eve dön ihtarı gönderilir, ihtardan 2 ay sonra dava açılabilir.

Av. Görkem Şener

Eskişehir Avukatı

Hayır, böyle bir kural yoktur. Çocuğun cinsiyeti velayet için tek başına bir kriter değildir, mahkemece çocuğun menfaati gözetilerek onun yararına en uygun olacak velayet düzenlemesi yapılır. Boşanma davalarında en zor ve en dramatik kısmı kuşkusuz çocukların durumudur. Velayet konusunda tarafların durumuna göre karar verilir. Çocuğun ihtiyaçlarını en doğru karşılayacak tarafa velayetin verilmesi eğilimindedir mahkemeler. 0-12 yaşlar arasındaki çocukların velayeti genelde anneye verilir. Annenin hastalık, suçluluk, imkansızlık vs gibi bakacak durumda olmaması durumunda velayet babaya verilir. İleri yaştaki çocukların velayeti için de pek çok parametre vardır. Daha fazla bilgi için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Av. Görkem Şener

Eskişehir Avukatı

Boşanma Davalarında Yerel Mahkeme kararını verdikten  sonra karar taraflara tebliğ edilir. Kararın taraflara tebliğinden sonra iki hafta içerisinde içerisinde istinaf başvurusu yapılır. Bu sürede temyiz başvurusu yapılmazsa karar kesinleşmiş olur. 

Av. Görkem Şener

Eskişehir Avukatı

Kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat isteyebilir. Buna göre, manevi tazminat talep eden tarafın kişilik hakkının saldırıya uğraması ve kusursuz veya daha az kusurlu olması gerekmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Av. Görkem Şener

Eskişehir Avukatı

Boşanma Davaları açıldığında mahkeme tarafların ekonomik durumlarının tespitini ister. Tespit tutanakları mahkemeye gelince mahkeme bunları gözönünde bulundurarak tarafların birinin diğerine nafaka ödemesine hükmeder. Genellikle çalışan eşin maaşının dörtte bir oranında karşı tarafa nafaka ödemesi şekinde bir uygulama mevcuttur. Tabi her davanın kendine özgü durumları vardır. Daha detaylı bilgi için iletişim adresimizden bize ulaşabilirsiniz.       

Eskişehir Avukat Görkem Şener

Kısa sürede boşanmanın tek yolu anlaşarak boşanmaktır. Anlaşmalı boşanma denen ve "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" maddesine dayanan bir boşanma davasıdır. Acil boşanmak istiyorum, en kısa sürede bitsin istiyorum diyen eşin, diğer eşle bazı konularda anlaşmış olması gerekir. Ayrıca 1 yıldan fazla evli olmak ve duruşmada tarafların bulunması da diğer şartlardır. Bu konuda daha fazla bilgi için iletişim adresimizden bize ulaşabilirsiniz. 

Eskişehir Avukat Görkem Şener

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2007 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama 202 gün almaktadır. Bu süre mahkemelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 2007 yılında bir dava ortalama olarak; Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 619 günde, Asliye Ticaret Mahkemesinde 410 günde, İş Mahkemesinde 441 günde, Aile Mahkemesinde 157 günde, Sulh Hukuk Mahkemesinde 108 günde karara bağlanmıştır. Bu süreler dikkate alındığında, yargıdaki işlerin avukat aracılığıyla takibinde ayrıca yarar vardır.

Eskişehir Avukat Görkem Şener

Ülkemizde davaların avukatla takibi zorunlu değildir. Buna karşın, Avukatlık Kanunu gereğince adliyelerde vekaletle ancak avukatlar işlem yürütebilirler. Avukatlar dışında hiçbir meslek veya  kişinin, hukuki danışmanlık yapmak, dava ve adliyeye ilişkin evrakları düzenleme yetkisi yoktur. Ancak kişiler davalarını bizzat açarak yürütebilirler. Türkiye’de davaların avukat olmaksızın takibi kolay değildir. Maddi durumunuz elverişli değilse, bulunduğunuz il Barosuna başvurarak “Adli Yardım” mekanizması aracılığıyla ücretsiz avukat edinebilirsiniz. Yine Ceza Muhakemesi Kanun u’nun 150. maddesi uyarınca bazı durumlarda devlet tarafından “zorunlu avukat” ataması yapılabilir. Türk yargılama sisteminin karmaşıklığı nedeniyle avukat olmadan yapılan işlemlerde, hata yapılması olasılığı çok yüksektir.

Eskişehir Avukat Görkem Şener

+90 (222) 240 35 35 +90 (554) 166 35 35 Online Randevu Online Ödeme